Skolereferanser

"Muligheter er en fin bok som både niende og tiende trinn benytter seg av i faget utdanningsvalg hos oss." Jane Christiansen, Rådgiver, Frøyland ungdomsskule / Rogaland
”Muligheter er et veldig greit supplement i faget utdanningsvalg. Boken er veldig fin og oversiktlig og fungerer bra sammen med det tilhørende elevoppgaveheftet. Det at boken blir laget hvert år gir den ekstra aktualitet og elevene setter pris på å også ha noe i papir som er oppdatert og nytt fra år til år. Det er noe helt annet å kunne bla i en bok enn bare å sitte på internett, særlig når en har gruppearbeid. Vi skal bruke boken aktivt." Kathrin Enstad Drakos, Rådgiver Meland Ungdomskole / Hordaland
"Jeg har delt Muligheter ut til alle 280 elevene på trinnet i 10. klasse. Den skal brukes som en ressurs i faget utdanningsvalg, i tillegg til egenstudier, og passer fint inn i det planlagte undervisningsopplegget." Anne Helene Jølstad, Rådgiver, Kristelig Gymnasium / Oslo
"Vi bruker Muligheter i faget utdanningsvalg og innholdet er vel så bra for tiende som for niende klasse. Fokuset i bøkene favner litt mer enn bare hvilken skole skal du gå på, og prøver å fange opp interessene til elevene og hjelpe dem til å finne ut hvem de er. Elevoppgaveheftene er også veldig fine og det er veldig greit at man kan skrive i dem direkte." Heidi Rognsvåg Akyol, Rådgiver, Hop ungdomsskole / Hordaland
"Jeg forsøker å få brukt Muligheter så mye som mulig og den passer fint inn med temaene vi tar opp i faget utdanningsvalg. Elevene er positive og synes det er veldig ok å få noe ekstra påfyll fra andre kilder enn de tradisjonelle lærebøkene. Jeg synes boken fungerer veldig bra og gir et godt inntrykk av de yrker, yrkesområder og muligheter for videre utdanning som finnes." Anne Berit Holst, Rådgiver, Kvænangen barne- og ungdomsskole / Troms
"Muligheter er midt i blinken i faget utdanningsvalg på niende trinn. Vi har brukt boken i forhold til hvordan man skal tenke rundt utdanningsvalg, og fikk til noen gode diskusjoner. Vi bruker boken til å se på forskjellige yrker og utdanningsprogram og den setter tankeprosessene i gang hos elevene. Med tanke på hospitering i bedrifter er det kjekt at det er erfaringer fra faktiske lærlinger som blir skildret i boken. Jeg synes Muligheter er kjempefin, effektiv, oversiktlig og grei". Randi Dølvik, Rådgiver, Stokkan Ungdomsskole / Sør-Trøndelag
"Muligheter er et godt redskap i forhold til skolevalg og valg av fremtidig yrke. Vi har delt den ut til alle i tiende klasse på skolen vår." Helga Risøy, Rådgiver, Ølen skule / Rogaland
"Muligheter blir brukt i faget utdanningsvalg på niende trinn. Den er både spennende og informativ, og er et fint supplement til hovedboken som allerede brukes i faget. Jeg tar også vare på bøkene og bruker dem videre på flere trinn." Tomm Fygle, Rådgiver, Saltvern skole / Nordland
"I prosessen der elevene skal finne ut av videre utdanningsløp, er det å jobbe med og lese intervjuer i Muligheter helt glimrende, spesielt i forkant av yrkesmesser. Jeg har vurdert Muligheter til å være noe som er verdt å bruke og et fint tilskudd i faget utdanningsvalg". Odd Ivar Alsvik, Rådgiver, Grødem skole / Rogaland
"Vi har brukt Muligheter i tiende klasse i forbindelse med faget utdanningsvalg og søknad til videregående opplæring. Det er kjempebra at et slikt produkt eksisterer, og avgjort et bra supplement til de andre læremidlene. Jeg vil gjerne benytte meg av Muligheter i undervisningen også i fremtiden" Svein Salhus, Rådgiver, Ny Krohnborg skole / Hordaland
"Vi har brukt Muligheter i undervisningen på både niende og tiende trinn i flere år som et supplement i faget utdanningsvalg. Bøkene er blitt enda bedre i den siste utgaven og er mer målrettet mot utdanningsprogrammene." Åshild Blixgård, Rådgiver, Storslett skole / Troms
"Jeg har delt ut Muligheter til min klasse og mine elever på tiende trinn og brukt denne i faget utdanningsvalg, slik som de andre lærerne på tiende trinn har gjort i sine klasser. Vi har gått gjennom boken og sett på de forskjellige yrkene og mulighetene som blir presentert; noe i fellesskap og grupper, og noe individuelt. Både jeg og elevene mine synes boken fungerer veldig bra og gir både god oversikt og innsikt." Tor A. Gujord, Kontaktlærer Bergmo ungdomsskole / Møre og Romsdal
”Vi har brukt Muligheter på tiende trinn i faget utdanningsvalg. Elevene har jobbet individuelt med både boken og elevoppgaveheftet, i tillegg til å lese profiler og gjennomføre oppgaver på nettet på mulighter.no. Muligheter fungerer fint og gir både nytte og utbytte." Kristine Bjørndal, Rådgiver, Skjevik barne- og ungdomsskole / Møre og Romsdal
"Vi har brukt Muligheter som utgangspunkt for gruppediskusjoner og klassediskusjoner i faget utdanningsvalg på tiende trinn. Elevene har fått utdelt hver sin bok og elevhefte. Vi er veldig fornøyd med disse og elevene liker å kunne få noe fysisk i hånden. Vi har hatt felles gjennomgang av bøkene og det har ført til gode diskusjoner i klassen. Bøkene fanger opp de områdene som man skal innom i faget. Vi har også brukt Muligheter tidligere og kommer til å fortsette å bruke disse." Evy Pettersen, Rådgiver, Sandnessjøen ungdomsskole / Nordland
"Vi har brukt Muligheter på niende trinn i faget utdanningsvalg. Selve boken er superfin, og i tillegg til bruk i undervisningen har vi også sendt boken hjem med elevene til foreldre og foresatte. Vi har også brukt boken digitalt på muligheter.no og det fungerte veldig bra. Informasjonen i boken er god og viser et godt utvalg av relevante yrker og yrkesområder i regionen. Elevene er positive og har gitt tilbakemelding om at Muligheter gir god og oversiktlig informasjon. Den samme tilbakemelding har vi også fått fra en del foreldre." Hege Solhaug, Rådgiver, Håvåsen skole / Rogaland
”Vi har brukt Muligheter på alle tre trinn; både åttende, niende og tiende klasse. Niende klasse har gått gjennom det aller meste i boken i sitt arbeid i faget utdanningsvalg, mens tiende har fått den utlevert i forbindelse med søknad til videregående opplæring. Åttende klasse har allerede begynt å se på fag- og jobbområder i boken med tanke på forberedelser til faget utdanningsvalg som de skal begynne på i niende. Muligheter har fungert veldig bra på flere områder og det er også kjempebra at vi kan kombinere bruken av boken sammen med nettsiden muligheter.no. Muligheter viser forskjellige sider i arbeidslivet og refleksjoner rundt valg og studieteknikker på en genial måte, og jeg kommer til å fortsette å bruke Muligheter også i fremtiden." May Grue, Lærer og rådgiver Stadsbygd skole / Sør-Trøndelag
"Vi har seks tiende klasser på skolen vår og har gode erfaringer med Muligheter. Boken blir i all hovedsak brukt i faget utdanningsvalg og tilbakemeldinger fra både lærere og elever er at boken er veldig effektfull. Kombinasjonen med å jobbe med boken og elevoppgaveheftene har bidratt til gode refleksjoner, diskusjoner og engasjement. Noen elever forteller om en reell oppvåkning. Vi har også brukt boken i forkant av utdanningsmesser våre elever har besøkt. Jeg synes Muligheter er veldig fin, den passer fint inn i opplegget vårt som vi har i faget utdanningsvalg, og vil benytte oss av denne også i fremtiden." Alf Breines, Rådgiver, Alta ungdomsskole / Finnmark
"Boka er brukt i faget utdanningsvalg, og jeg har fått positive tilbakemeldinger på at den er konkret, og veldig oversiktlig og grei å bruke." Liv-Ellen Erdal, Rådgiver, Allegot ungdomsskole / Akershus
"Muligheter er bra pedagogisk lagt opp, og har et appetittelig design. Boken er flittig brukt særlig i forkant av søknadsfrister til høyere utdanning." Merete Hofslett, Rådgiver, Langhaugen videregående skole / Hordaland
"Hustad skole sine elever gir gode tilbakemeldinger på Muligheter og er særs fornøyd med at boken også tar for seg lokale aktører. Jeg deler ut boken Muligheter til mine elever fordi boken er innholdsrik og informativ." Oskar Viddal, Rådgiver, Hustad barne- og ungdomsskole / Møre & Romsdal
"Boka er lagt opp med god lay-out og presenterer interessante yrkesmuligheter på en god, informativ og motiverende måte. Formatet er passe stort til at boka faktisk leses." Berit Andersen, Rådgiver, Malm skole / Nord-Trøndelag
"Vi har delt ut boka til våre elever. Jeg er veldig fornøyd med det nye formatet på boken. Det er også bra med den systematiske presentasjonen med bedrifter/videreutdanninger gruppert under ulike utdanningsprogram. Boken inneholder mye nyttig informasjon." Siv Heidi Eidsheim, YOU-rådgiver, Lundeneset vgs AS / Rogaland
"Det som engasjerte elevene våre i størst grad var artiklene som omhandlet hvilken kompetanse ulike næringer/bedrifter trenger i fremtiden. Mange er usikre på hva de skal velge å gjøre etter vgs, så da er det nyttig for dem å lese om f.eks hva Statoil ser for seg i fremtiden." Marit H. Gjerde, You-rådgiver, Hetland vgs. / Rogaland
"Vi bruker boken til hjelp for elevene med tanke på søknad til videre utdanning. Boken gir et bra bilde av næringslivet i regionen. Muligheter gir mange gode tips og ideer som er til hjelp for elever som er usikre på valg av utdanning og yrke." Roar Teige, Rådgiver, Laksevåg videregående skole / Hordaland