Kundereferanser

“Asker kommune er en stor arbeidsgiver i hovedstadsregionen med mange spennende yrkesmuligheter og stort rekrutteringsbehov. Vi har deltatt de siste årene med informasjon i “Muligheter” om hva ungdommen kan jobbe med i vår kommune. Asker kommune ser til en hver tid etter aktuelle arenaer å profilere oss på som en attraktiv arbeidsgiver, og er spesielt opptatt av å nå ut til de målgruppene som er en del av vår langsiktige rekrutteringsstrategi.”

Tale Børsting Saltnes, HR Rådgiver, Asker kommune
“Fylkesmannen i Vest-Agder har nasjonalt ansvar for informasjon om videregående utdanning i utlandet med stipend. Vi har helt siden 2006 informert elevene om dette tilbudet gjennom “Muligheter”, og er fornøyd med produkt og service.”

Kari Skogen, Seniorrådgiver Utdanning, Fylkesmannen i Vest-Agder
“Oslo Handelskammer mener informasjonskonseptet “Muligheter” belyser viktige fremtidsutfordringer og skaper et vinn/vinn forhold mellom skole-næringsliv. Vi kan anbefale produktet for alle med interesse for landets verdiskapning.”

Lars Kåre Legernes, Adm. Dir., Oslo Handelskammer
“Stavanger Forum har arrangert Utdanning- og yrkesmesser for skolene i Rogaland siden 1993. Fra 2006 og frem til i dag har informasjonen om utdanningsmessen blitt delt ut til skolene og elevene gjennom trykksaken “Muligheter”. Samarbeidet er svært godt og profesjonelt, og produktet “Muligheter” har hatt en flott utvikling fra 2006 og frem til i dag. Vi anbefaler gjerne skoleboken “Muligheter” som det beste mediet for alle bedrifter og utdanningsinstitusjoner med ønske om å være i dialog med morgendagens studenter og arbeidstakere.”

Debb Ims, prosjektleder Stavanger Forum