For rådgivere og lærere

«Muligheter» forsøker å belyse de ulike regionale og bransjevise utsiktene de nærmeste 1-10 år, jf. målet i Kunnskapsløftet om å bygge bro mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Målgruppen er alle elever og studenter som skal ta et valg på veien mot deres karriere, samt rådgivere i skolen og karriereveiledere. 

«Muligheter» er laget særlig med øye for faget «Utdanningsvalg» på ungdomsskole og yrkesfaglig fordypning i videregående opplæring. Her skal man reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger, og vurdere videre valg av utdanning og yrke. I tillegg er innholdet en god forberedelse til besøk på utdanningsmesser / yrkesmesser og evt. hospitering i bedrift.

Sammen med boken distribueres hefter med elevoppgaver som utfyller boken og øker nytteverdien i undervisningen.

Redaksjonelt stoff er produsert av Skoleboka Muligheter AS ́ redaksjon på eget initiativ og for egen regning. Bedriftene som presenteres i «Muligheter» skal være arbeidsgivere man kan regne med i fremtiden, med unge rollemodeller og gode råd om bemanningsbehov både på kort og lang sikt. «Muligheter» har ingen reklame, kun betalte profiler fra bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar og knytte skole og næringsliv tettere sammen.