Om Muligheter

«Muligheter» er et sett med bøker som utgis av Skoleboka Muligheter AS. Muligheter finansieres av betalte profiler av bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre samfunnsaktører med mål om å forbedre og forenkle ungdommens utdanningsvalg.

«Muligheter» forsøker å belyse de ulike regionale og bransjevise utsiktene de nærmeste 1-10 år, jf. målet i Kunnskapsløftet om å bygge bro mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Målgruppen er alle elever og studenter som skal ta et valg på veien mot deres karriere, samt rådgivere i skolen og karriereveiledere. «Muligheter» skal inspirere elevene til å tenke bedre gjennom sin fremtid, vurdere innsatsen for å nå sine mål, og selv evne å se hvor mulighetene finnes.

Redaksjonelt stoff er produsert av Skoleboka Muligheter AS ́ redaksjon på eget initiativ og for egen regning. Bedriftene som presenteres i «Muligheter» skal være arbeidsgivere man kan regne med i fremtiden, med unge rollemodeller og gode råd om bemanningsbehov både på kort og lang sikt. «Muligheter» har ingen reklame, kun betalte profiler fra bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar og knytte skole og næringsliv tettere sammen, få god omdømmebygging og øke sin langsiktige rekrutteringseffektivitet.

«Muligheter» er laget særlig med øye for faget «Utdanningsvalg» på ungdomsskole og «Prosjekt til fordypning» i videregående opplæring. Her skal man reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger, og vurdere videre valg av utdanning og yrke. I tillegg er informasjonen god som en del av forberedelsene til besøk på utdanningsmesser / yrkesmesser og evt. hospitering i bedrift.